LOGO

Новини

 • BSA logo

  0

  БСА изпрати до АУЕР допълнения по публикувания проект

 • BSA logo

  0

  На 30 ноември 2023 изпратихме становище по проекта на нова енергийна стратегия, публикуван от Министерство на енергетиката.

 • BSA logo

  3

  СТАНОВИЩЕ
  ОТ
  Българска соларна асоциация
  сдружение с нестопанска цел, гр. Габрово, ул. Станционна № 14, представлявано от
  Малинка Николова – Председател на УС


  ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката


  Уважаеми господин Николов, уважаеми членове на Комисия по енергетика в 44то
  Народно събрание,

  С настоящото становище отправяме мотивирано допълнение, относно предложение на
  Електроенергийния системен оператор, отправено между първо и второ гласуване на
  Закон за енергетиката.

  В своето становище ЕСО предлага допълнение и изменение на ЗЕ и промяна на чл. 119,
  като ние допълваме промяната по следния начин:

 • BSA logo

  0

  Управителният съвет на Сдружение „Българска соларна асоциация”, на основание чл. 23-26 от Устава и Решение от 08.06.2020 г., свиква годишно Общо събрание, което ще се проведе на 11.07.2020 г. (събота) от 11:00 часа на адрес: община Габрово 5345, село Поповци, хотелски комплекс „Незабравка”, при следния дневен ред:

 • BSA logo

  0

  Уважаеми членове и приятели на Българска соларна асоциация, На проведено онлайн заседание на УС на БСА се взе единодушно решение, предвид превенция и взетите мерки от правителството, във връзка с COVID -19, ОС на БСА, което бе насрочено за 21.03.2020г. да бъде отложено за неопределено време.

 • BSA logo

  0

  Управителният съвет на Сдружение „Българска соларна асоциация”, на основание чл. 23-26 от Устава и Решение от 20.02.2020 г., свиква годишно Общо събрание, което ще се проведе на 21.03.2020 г. (събота) от 11:00 часа на адрес: община Габрово 5345, село Поповци, хотелски комплекс „Незабравка”, при следния дневен ред:

 • BSA logo

  0

  Управителният съвет на Сдружение „Българска соларна асоциация”, на основание чл. 23-26 от Устава и Решение от 25.02.2019 г., свиква годишно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе на 30.03.2019 г. (събота) от 11:00 часа на адрес: община Габрово 5345, село Поповци, хотелски комплекс „Незабравка”, при следния дневен ред:

 • BSA logo

  10

  Уважаеми дами и господа, Годишното Общо събрание на Българска соларна асоциация ще се проведе на 24.03.2018г. (събота) от 11:00 часа на адрес: община Габрово 5345, село Поповци, хотелски комплекс „Незабравка”, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на Управителния съвет; 2.

 • BSA logo

  0

  Управителният съвет на Сдружение „Българска соларна асоциация”, на основание чл.23-26 от Устава и ешение от 20.02.2017г, свиква годишно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе на 25.03.2017г. (събота) от 11:00 часа на адрес: община Габрово 5345, село Поповци, хотелски комплекс „Незабравка”, при следния дневен ред:

 • 0

  Фотоволтаичните инсталации днес сериозно подпомагат работата на електроенергийната система и заемат 8,98 % от общото енергийно производство.

 • 0

  Днес, 16 декември 2016 г., се проведе среща с г-жа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите, по инициатива на ИК „София – зелена столица“.

 • 0

  Българска соларна асоциация се включи в проект на WWF за повишаване ефективността на Коалиция за климата- България (ККБ) , чиято цел е да обедини сили и да помогне страната ни да има адекватно държавно поведение в областта на климата.

 • 1

  На 7 април се проведе конференция на енергийни регулатори от 13 държави, които обсъдиха актуални въпроси на хармонизирането на регулаторната рамка в Югоизточна Европа.

 • 0

  Правителството одобри текста на Споразумението към амковата конвенция на ООН по изменението на климата, прието в Париж на 12 декември, 2015 г., и предлага на Президента осен Плевнелиев да го подпише при условието на последваща ратификация.

 • 1

  Холандия реши да последва примера на Норвегия и започва постепенно да се отказва от автомобили на бензин и дизел, както и от превозните средства с хибридни агрегати,съобщава NLTimes. Новият законопроект вече бе гласуван от Долната камара на холандския парламент.

 • 2

  На 31 март стартира националната програма за насърчаване използването на електрически и хибридни автомобили – т. н. „чисти“ превозни средства, които щадят природата, съобщи на пресконференция министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

 • 1

  От днес - 1 април, битовите потребители ще могат, ако желаят, да излязат на свободния пазар на ток. Тези дни Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) издаде и инструкции за реда и начина, по който това да става.

 • BSA logo

  0

  На 26.03.2016г. в град Габрово се проведе годишното отчетно-изборно Общо събрание на Българската соларна асоциация.

 • 0

  Мнозина ги помнят. Блок 63 в софийския квартал “Гео Милев”. 14 етажа, два входа, добре поддържан паркинг с бариера и дистанционно управление. И най-вече – малка фотоволтаична централа, кацнала на покрива.Камерата на “Зелена светлина” ги откри преди малко повече от две години.

 • BSA logo

  0

  Управителният съвет на Сдружение „Българска соларна асоциация”, на основание чл.23-26 от Устава и ешение от 16.02.2016г, свиква годишно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе на 26.03.2016г (събота) от 11:00ч на адрес: община Габрово 5345, село Поповци, хотелски комплекс „Незабравка”, при следния дневен ред:

Facebook