LOGO

 • БСА цели по-чиста околна среда
  БСА цели по-чиста околна среда
 • БСА цели независима енергетика
  БСА цели независима енергетика
 • БСА цели независима енергетика
  БСА цели независима енергетика
 • БСА цели по-чиста околна среда
  БСА цели по-чиста околна среда
 • БСА цели повече зелени работни места
  БСА цели повече зелени работни места

Водещи новини

BSA logo

Становище ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

18 Януари 2021

СТАНОВИЩЕ
ОТ
Българска соларна асоциация
сдружение с нестопанска цел, гр. Габрово, ул. Станционна № 14, представлявано от
Малинка Николова – Председател на УС


ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката


Уважаеми господин Николов, уважаеми членове на Комисия по енергетика в 44то
Народно събрание,

С настоящото становище отправяме мотивирано допълнение, относно предложение на
Електроенергийния системен оператор, отправено между първо и второ гласуване на
Закон за енергетиката.

В своето становище ЕСО предлага допълнение и изменение на ЗЕ и промяна на чл. 119,
като ние допълваме промяната по следния начин: Прочети още...

За асоциацията

БСА е създадена през 2011 г. в град Габрово, в отговор на сложното положение на фотоволтаичния бранш в страната. Членове на асоциацията са:

 • малки и средни предприятия;
 • доставчици на оборудване;
 • фирми, които изграждат централи;
 • консултантски компании, работещи във ВЕИ сектора;
 • настоящи или потенциални инвеститори, компании...

Прочети повече

Facebook