LOGO

 • БСА цели по-чиста околна среда
  БСА цели по-чиста околна среда
 • БСА цели независима енергетика
  БСА цели независима енергетика
 • БСА цели независима енергетика
  БСА цели независима енергетика
 • БСА цели по-чиста околна среда
  БСА цели по-чиста околна среда
 • БСА цели повече зелени работни места
  БСА цели повече зелени работни места

Водещи новини

BSA logo

Общо събрание на БСА - 25.03.2017, Габрово

21 Февруари 2017

     Управителният съвет на Сдружение „Българска соларна асоциация”, на основание чл.23-26 от Устава и Решение от 20.02.2017г, свиква годишно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе на 25.03.2017г.(събота) от 11:00 часа на адрес: община Габрово 5345, село Поповци, хотелски комплекс „Незабравка”, при следния дневен ред:
 
          1.Отчет за дейността на Управителния съвет;
          2.Промени в Устава;
          3.Избор на нов Управителен съвет;
          4.Приемане на стратегия и бюджет за дейността на сдружението;
          5.Приемане на нови членове;
          6.Разни. Прочети още...

За асоциацията

БСА е създадена през 2011 г. в град Габрово, в отговор на сложното положение на фотоволтаичния бранш в страната. Членове на асоциацията са:

 • малки и средни предприятия;
 • доставчици на оборудване;
 • фирми, които изграждат централи;
 • консултантски компании, работещи във ВЕИ сектора;
 • настоящи или потенциални инвеститори, компании...

Прочети повече

Facebook