LOGO

Събития

Тук може да намерите календар с всички предстоящи и минали събития на БСА

  • - | 11:00am | Габрово 5345, село Поповци, хотелски комплекс „Незабравка”

    Управителният съвет на Сдружение „Българска соларна асоциация”, на основание чл. 23-26 от Устава и ешение от 20.02.2020 г., свиква годишно Общо събрание, което ще се проведе на 21.03.2020 г. (събота) от 11:00 часа на адрес: община Габрово 5345, село Поповци, хотелски комплекс „Незабравка”, при следния дневен ред:

Facebook