LOGO

Управителен съвет

 • Росимир МАТЕЕВ

  Представител на фирма "СТС Солар" АД

  Член на управителния съвет

  http://solar.sts.bg

 • Малинка НИКОЛОВА

  Представител на фирма "Фердикс" ЕООД

  Председател на управителния съвет

  http://ferdix.com

 • Антон ЖЕЛЕВ

  Представител на фирма "СЪН ТРЕЙД" ЕООД

  Член на yправителния съвет

  http://suntrade.eu

 • Венцислав СТОЯНОВ

  Представител на фирма "Евро Енерджи Болкан" ООД

  Член на yправителния съвет

  http://3k-solar.bg/

 • Мирослав ДИМИТРОВ

  Представител на фирма "Техносън" ООД

  Член на yправителния съвет

  http://technosun-bg.com

Facebook