LOGO

Управителен съвет

 • Росимир МАТЕЕВ

  Представител на фирма "СТС Солар" АД

  Член на управителния съвет

  http://solar.sts.bg

 • Румен ПЕТРОВ

  Инсталатор

  Член на управителния съвет

  http://bsa.bg

 • Антон ЖЕЛЕВ

  Представител на фирма "СЪН ТРЕЙД" ЕООД

  Член на yправителния съвет

  http://suntrade.eu

 • Красимир ДАНАИЛОВ

  Представител на фирма "Евродизайн Енерджи" ООД

  Член на yправителния съвет

  https://www.ed-energy.eu/

 • Мирослав ДИМИТРОВ

  Представител на фирма "Техносън" ЕООД

  Председател на yправителния съвет

  https://technosun.bg/

Facebook