LOGO

Ползи

Ние вярваме, че създаването на сдружение, което да представлява интересите на всички фирми и лица от фотоволтаичния бранш, е от ключово значение за успеха на цялостната соларна индустрия в страната.

 БСА е толкова силна, колкото членовете, които представлява.

 Присъединявайки се към асоциацията, вие ставате част от общността на фирми и физически лица, фокусирани върху насърчаване на соларния бизнес в България, а вашето членство ще ви донесе следните ползи:

  • Вие сте част от зелената идея

Членството в БСА ви дава възможност да бъдете съпричастни с дейността на асоциацията и възможност да окажете влияние върху развитието на соларната индустрия в България. Като посещавате семинари и срещи на БСА, вие можете да вземете участие в дискутирането на актуални проблеми в бранша и да дадете вашия принос за постигане на действителни промени.

  • БСА е ваш авторитетен гарант

БСА застава зад своите членове и може да даде препоръка за вшия бизнес като изпълнител по договори, в резултат на което да се повиши броя на потенциалните ви клиенти. Можете да използвате логото на асоциацията във вашия сайт или промоционални материали.

  • Общата идея ни обединява и прави силни

БСА е станала дом на някои от най-големите соларни производители в страната и заинтересовани страни във фотоволтаичния бранш. Обединени от общата идея, ние можем да работим заедно и да изказваме мнението си в общ глас, за да изградим една силна и успешна слънчева индустрия. За успеха на нашето начинание е от съществено значение това, че имаме подкрепа от всички в бранша.

  • Информирате се за бъдещето сега

БСА предоставя актуална информация на своите членове за бъдещи тенденции в областта на соларните технологии и предстоящи събития, нови бизнес възможности и начини за финансиране, което ще ви улесни и ориентира във вземането на стратегически решения за развитието на вашия бизнес във фотоволтаичния бранш.

  • Развивате своя бизнес сред приятели и поддръжници

БСА ви дава възможност за съвместна работа с лидерите в индустрията и комуникация с нейните членове, различни институции, организации, медии. Това е чудесна възможност за откриване на партньори и безценни контакти, споделяне на знания, опит и решения на проблеми. Като членовете на БСА, вие получавате съвети и експертна подкрепа при изготвяне на документи до различни институции, консултации с решаващо значение и съдействие от други членове на асоциацията, с натрупан дългогодишен опит.

  • Платформа за двупосочно разпространение на актуална информация

Чрез електронни бюлетини и публикации в сайта, нашите членове са своевременно информирани за всички важи събития и новини в областта на фотоволтаиката, развитие в политиката и изменения в законодателството. Членовете ни имат достъп до доклади за дейността на асоциацията, копия на важни документи, административни процедури и възможности за финансиране. Освен актуална информация до своите членове, БСА може да разпространява информация за дейността на членовете си до обществеността и медийните партньори. Чрез сайта и фейсбук страницата на асоциацията, вие може да публикувате реклами, новини за вашата дейност и проекти.

  • Преференциални условия

Членството в БСА ви гарантира преференциални условия и отстъпки за участие в семинари, форуми, обучения, конференции, изложения, рекламни кампании и различни събития, организирани от асоциацията и нейни партньори.

Facebook