LOGO

BSA logo

Проведе се годишното Общо събрание на БСА 

0

На 26.03.2016г. в град Габрово се проведе годишното отчетно-изборно Общо събрание на Българската соларна асоциация.

 

Членовете на БСА приеха отчета на Управителния съвет и на оперативния екип за изминалите 12 месеца и взеха решение за  бъдещото развитие на сдружението:

 

 Административното подпомагане на дейностите на БСА следва да продължи за поне 12 месеца напред, след като бе одобрен проектобюджетът за този период;

 

  БСА продължава усилията за оптимизиране на малкия сегмент ФтЕЦ към по-кратки и практични административни процедури, уведомителен режим, подготовката на промени Закон за енергията от възобновяеми източници и др.; 

 

Ключова цел на БСА продължава да бъде все по-широката легитимност на организацията пред управляващите, енергийните дружества, бизнеса, гражданския сектор и обществото, за което увеличаването на членовете в сегмента до 200кВтп ФтЕЦ ще бъде от водещо значение;

 

През 2016г. следва да се организират кръг от събития за различна целева група (централна и местна власт, местни предприемачи, медии, непрофесионални граждански групи и др.), които да популяризират технологията и да я приближат максимално до крайните клиенти на съществуващи и нови ФтЕЦ – граждани, бизнеси, малки стопанства и т.н.;

 

 Продължава подготовката на документи на БСА за кандидатстване пред финансиращи местни и европейски институции за подпомагане на структурното и административно развитие на сдружението за бъдещи периоди.

Коментари

Важно!
Всички полета са задължителни!
Facebook