LOGO

dobre

Енергийни регулатори от 13 държави обсъдиха актуални въпроси на хармонизирането на регулаторната рамка в Югоизточна Европа 

1

На 7 април се проведе конференция на енергийни регулатори от 13 държави, които обсъдиха актуални въпроси на хармонизирането на регулаторната рамка в Югоизточна Европа.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) бе домакин на проявата съвместно с Института за енергиен мениджмънт. В работата на конференцията участваха членовете на българския регулатор, председатели и членове на ръководствата на 13 регулаторни институции, на национални, регионални и европейски институции, български и чуждестранни компании, НПО, чуждестранни посолства, висши училища, ЕВРОЕЛЕКТРИК, ръководители на работодателски организации, експерти от Агенцията за сътрудничество с енергийните регулатори ACER, от SEE CAO. Екип от БСА също присъства на събитието.

Доц. Иванов-председател на КЕВР подчерта, че основна цел на регулатора е постигането на пълна либерализация на енергийния пазар, което ще позволи цените на електроенергията да се определят единствено от търсенето и предлагането в условия на конкуренция, а не по административен начин. Изказаха се също министъра на енергетиката Теменужка Петкова, както и председателя на Комисията по енергетика Делян Добрев

В рамките на проведените панелни дискусии, участниците в конференцията обсъдиха продължаващите енергийни реформи в Югоизточна Европа, променящата се регулаторна среда, процеса на пазарна либерализация, хармонизацията на нормативната и регулаторна рамка в контекста на Енергийния съюз. 

 

 

Коментари

Важно!
Всички полета са задължителни!
Facebook