LOGO

BSA logo

ВКЛЮЧИ СЕ! 

2

Уважаеми колеги,

Бихме искали да ви поканим на предстоящата конференция СОЛАРНА ЕНЕРГИЯ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, организирана от Българска соларна асоциация, която ще се проведе на 23 Юни 2015 г. (Вторник) от 10:00 до 14:00 часа в конферентна зала на бизнес хотел „Акорд“ – град София, бул. Владимир Вазов 17 и Баба Вида.(https://www.google.bg/maps/place/%D0%90%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4/@42.704539,23.355249,750m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x40aa8f7dd61d058f:0x14c88676f7cd1316!6m1!1e1?hl=bg)

 24 Юни 2015 г. (Сряда) от 11:00 до 15:00 часа в конферентна зала „Пълдин“ 2 на парк хотел „Пловдив“ – град Пловдив, бул. Санкт Петербург № 38.https://www.google.bg/maps/place/%D0%B1%D1%83%D0%BB.+%E2%80%9E%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%E2%80%9C+38,+4000+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/@42.126747,24.7784305,14z/data=!4m2!3m1!1s0x14acd106567a32df:0x6a053725acae397d

25 Юни 2015 г. (Четвъртък) от 10:00 до 14:00 часа в експозиционен център "Флора - Бургас" – град Бургас, Морска градина https://www.google.bg/maps/place/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0/@42.5035578,27.4813556,16z/data=!4m2!3m1!1s0x40a6937d680c82ad:0x600f538c0db363df

 

Поканени са всички членове на БСА, партньори, производители на енергия от ВЕИ, фирми и организации от сектора и други. Целта на събитието е да бъдат представени и широко обсъдени възможностите за развитие на соларния сектор в България, предизвикателства и проблеми пред съществуващи и изграждащи се проекти, както и последните актуални теми от сектор ВЕИ.

 Ще бъдат представени следните теми:

☼        Българска соларна асоциация: мисия и цели

☼        Развитие на малки фотоволтаични проекти в България

☼        Мисията възможна: изграждане на ФтЕЦ на жилищен блок в София

☼        Електрическа енергия от слънцето – възможностите за България

 

Темите ще представят:

☼      Малинка Николова, Българска соларна асоциация

☼      Антон Желев, Българска соларна асоциация

☼      Красимир Данаилов, Българска соларна асоциация

☼      Мирослав Димитров, Българска соларна асоциация

 Събитието е без входна такса. За участие молим да изпратите попълнена регистрационна форма на info@bsa.bg. За повече информация: +359887403535, info@bsa.bg.

   ВКЛЮЧИ СЕ!

 

С уважение,

Екипът на БСА

Проект BG161PO003-2.4.02-0131-C0001 „Подкрепа за развитието на клъстер „Българска соларна асоциация“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България.

Коментари

Важно!
Всички полета са задължителни!
Facebook