LOGO

pv ovtsi

ВЕИ могат да изведат южноевропейските страни от икономическите драми 

3

Възобновяемата енергия подобрява ефективността, създава работни места и е икономически обосновано решение за страните от Средиземноморието, според нови доклади на „Грийнпийс“. Правителствата на Хърватска, Гърция, Италия и Испания могат да ускорят енергийната революция като позволят масови инвестиции в малък мащаб на решения за възобновяема енергия и енергийна ефективност.

Четири нови доклада, разработени по поръчка на офисите на „Грийнпийс“ в Хърватска, Гърция, Италия и Испания, показват, че в различни райони на Южна Европа възобновяемата енергия може да се произвежда на местно ниво, като създава хиляди работни места, помага за превръщането на тези икономики в „зелени“ и работи за стимулирането на екологично-ориентиран туристически сектор. „Зелената“енергия има голям потенциал за местното производство на електроенергия в региона.

Основните изводи и резултати от докладите са, че много от южноевропейските страни могат да добиват 100% или поне близо до 100% от енергията си от възобновяеми източници, подсигурявайки хотели, лагери, жилищни сгради, острови и отдалечени места.

„Ако сме откровени за икономическите предизвикателства в региона, трябва да сме откровени и за огромния потенциал на възобновяемата енергия тук. Изграждането на капацитет във възобновяемата енергия, който гарантира нови работни места, подобрява устойчивата икономика, предпазва екосистемите и ограничава климатични промени, не е непосилно, и е крайно време политическите лидери да го видят“, смята Деян Савич, координатор на проекта „Решения за Средиземноморието“ към „Грийнпийс“ – Словения.

За да се възползват пълноценно от местния потенциал на възобновяемата енергия, европейските и национални политики трябва да гарантират стабилна инвестиционна среда в сектора. Те трябва да са ориентирани към улесняването на децентрализирани възобновяеми енергийни проекти тип „енергийни кооперативи“.

България също може да се възползва от резултатите и препоръките на докладите. „Крайно време е страната ни да излезе от задушаващата въглищна зависимост, в която се намира енергийната ни система. Енергийният преход, базиран на инвестиции във възобновяемата енергия, е особено ефективен и благоприятен за обществата, когато позволява на гражданите да участват и инвестират в проекти. С навлизането на мащабни инвестиции в малки, децентрализирани ВЕИ инсталации, много от ползите могат да бъдат директно прехвърлени към домакинствата, обществените сгради като болници и училища, и малкия бизнес като хотели и ферми“, коментира Теодора Стоянова, координатор на кампанията „Климат и енергия“ за „Грийнпийс“-България.

**Цялата статия четете в greentech.bg

Коментари

Важно!
Всички полета са задължителни!
Facebook