LOGO

BSA logo

Проведе се годишното Общо събрание на БСА 

1

На 21.03.2015 в Габрово се проведе годишното отчетно-изборно Общо събрание на Българската соларна асоциация.

 

Членовете на БСА приеха отчета на Управителния съвет и на оперативния екип за изминалите 12 месеца и взеха решение за частични структурни промени и бъдещо развитие на сдружението:

 

Седалището на БСА се мести в гр. София;

 

Росимир Матеев остава в позицията на член на УС, а за председател е избрана Малинка Николова;

 

Административното подпомагане на дейностите на БСА следва да продължи за поне 24 месеца напред, след като бе одобрен проектобюджетът за този период;

 

БСА продължава усилията за оптимизиране на малкия сегмент ФтЕЦ към по-кратки и практични административни процедури, уведомителен режим, подготовка на цялостен нов Закон за енергията от възобновяеми източници и др.;

 

Ключова цел на БСА продължава да бъде все по-широката легитимност на организацията пред управляващите, енергийните дружества, бизнеса, гражданския сектор и обществото, за което увеличаването на членовете в сегмента до 200кВтп ФтЕЦ ще бъде от водещо значение;

 

През 2015 следва да се организират кръг от събития за различна целева група (централна и местна власт, местни предприемачи, медии, непрофесионални граждански групи и др.), които да популяризират технологията и да я приближат максимално до крайните клиенти на съществуващи и нови ФтЕЦ – граждани, бизнеси, малки стопанства и т.н.;

 

Продължава подготовката на документи на БСА за кандидатстване пред финансиращи местни и европейски институции за подпомагане на структурното и административно развитие на сдружението за бъдещи периоди.

Коментари

Важно!
Всички полета са задължителни!
Facebook