LOGO

DSC2

Община Бургас представи иновативни решения за „умно“ развитие 

0

"Моделът умен град - перспективи за Бургас", "Умна градска мобилност - възможности и предизвикателства", "Възможност за умни инвестиции", "Интелигентни слънчеви системи" и "Вело Бургас" бяха част от темите в днешния форум SMART CITY . Инициативата дава възможност за обсъждане на конкретни идеи и подходи за превръщане на Бургас в "умен" град . Над 150 човека се събраха в залата за презентации в сградата на Бизнес инкубатор - Бургас , намираща се на ул. "Ал. Батенберг" № 28.

"SMART CITY"е всичко, няма точна дефиниция - хора и технологии трябва да живеят, като един организъм в зелен и модерен град", каза в презентацията си Ивелина Стратева, директор на дирекция "Икономика и стопанска дейност" в Община Бургас. Тя допълни, че превръщането на Бургас в "умен" град е процес, който вече се случва.

Като пример бяха посочени вече стартирани проекти, както и бъдещи такива - проект за енергийна ефективност на сградите, регионално депо за преработка на отпадъци, внедряване на интелигентна система за поливане, устойчива заетост, изграждане на Туристически портал Бургас, внедряване на SMART- карти за градския транспорт, решаване на проблема с трафика и др. Много от иновациите намират приложение в  културния сектор - такива са 3D атракционите, заложени в проектите Подземен град и музея на о. Света Анастасия.

"SMART CITY" няма крайна точка, това е проект за бъдещето, който непрестанно ще се надгражда" - уточни Руска Бояджиева, ръководител на проект "Интегриран градски транспорт". Тя допълни, че транспортната система е в основата на развитието на едно общество. Тази година в Бургас се реализира Бърза автобусна линия, система за видеонаблюдение, система за електронно таксуване и др.

*Източник: burgas.bg

Коментари

Важно!
Всички полета са задължителни!
Facebook