LOGO

Blog filingpapers

Апелативният съд във Варна осъди "Енерго-про" да върне такса достъп 

5

Новогодишните празници донесоха на производителите на възобновяема енергия едно дълго oчаквано решение, с което незаконната временна такса достъп, която беше наложена от енергийния регулатор през 2012 г., ще им бъде върната.

След като на 29 декември Върховният касационен съд (ВКС) публикува окончателното си решение по казуса още в първите работни дни на новата година, Варненският апелативен съд също излезе с две решения, с които осъжда "Енерго-про" да върне на две дружества незаконно събраната такса. С това съдът в черноморския град преобърна досегашната си противоречива практика. Вероятно през следващите дни ще завалят и други подобни решения, с което дългогодишните дела, водени между собствениците на възобновяеми мощности срещу трите електроразпределителни дружества ЧЕЗ, ЕВН, "Енего-про" и Електроенергийният системен оператор (ЕСО) ще приключат.

С наложената временна такса достъп бяха събрани общо 195 млн. лв. През 2014 г. обаче ЕВН сключи извънсъдебни споразумения, с което на производителите на възобновяема енергия, присъединени към тяхната мрежа бяха върнати 90% от взетите суми общо за 80 млн. лв. ЧЕЗ и "Енерго-про" обаче отказаха да направят това. След решението на ВКС останалите 115 млн. лв. също ще бъдат върнати, но сега заедно с лихвите и съдебните разноски за заведените съдебни дела.

Противоречива практика

Три години след налагането на незаконната такса и две години след решението на съда за нейната отмяна събраните средства все още не са върнати на голяма част от производителите. Това доведе до завеждането на над 1000 дела, които все още са висящи в съдилищата в София, Пловдив и Варна. Там на първа и втора инстанция обаче се използваше доста противоречива съдебна практика, която понякога осъждаше електроразпределителните дружества, но понякога беше в тяхна полза. Най-фрапиращият случай беше във Варна, където всички съдебни решения се решаваха в полза на ЕРП-то. Интересното в случая обаче е, че мотивите за решенията на апелативните съдии са коренно различни и често противоречащи на правната логика.

Първите решения

След окончателното произнасяне на ВКС, което е задължително за всички съдилища, именно Варненският апелативен съд първи излезе с две решения, с които осъжда "Енерго-про" да върне събраните суми от незаконна временна цена достъп.

Първото решение е от 5 януари, с което "Енерго-про мрежи" се осъжда да върне сумата от 74 132 лв. на "Еко Енергия – Михаил Иванов 2010",собственик на фотоволтаична централа от 600 киловатпика, събраната от въпросната цена. Второто решение е ден по-късно и с него съдът отсъжда "Уинд Сис", която е собственик на вятърен парк, да получи от разпределителната компания 2880 лв. Освен въпросните средства и лихвите към тях "Енерго-про мрежи" трябва да заплати и съдебните разноски по делата.

**Цялата статия четете в Капитал

Коментари

Важно!
Всички полета са задължителни!
Facebook